Informacja o zmianie opłaty członkowskiej

Szanowni
Rodzice, Opiekunowie, Sympatycy
W związku z rosnącymi kosztami funkcjonowania Akademii, Zarząd Akademii podjął uchwałę dotyczącą zmiany składki członkowskiej. 
Od listopada  bieżącego roku wysokość opłaty członkowskiej wynosi 80 złotych miesięcznie za pierwsze dziecko. Za każde kolejne dziecko wysokość składki to 50 złotych. Wprowadzone zmiany dotyczą wszystkich kategorii wiekowych.
Ponadto pragniemy przypomnieć, iż składka płatna jest 12 miesięcy w roku, a jej wysokość nie zależy od frekwencji na zajęciach organizowanych przez Akademię.